Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitos on aloittanut toimintansa 2011. Laitoksen omistaa pääosin 12 maatilaa, kananmunantuottajia, luomu- ja tavanomaisia maitotiloja sekä pääosakkaana Turakkalan puutarha Oy.

Juvan Biosonin toiminta ja kannattavuus perustuu kolmeen tukijalkaan; ravinteiden kierrätykseen maatilaosakkaiden välillä, lämpö- ja sähköenergian myyntiin Turakkalan Puutarhalle sekä porttimaksullisten elintarviketeollisuuden sivutuotteiden vastaanottoon.

Prosessikaavio ohjaustietokoneen näytöltä. Kuva suurenee klikkaamalla.
Vasemmalla reaktori, keskellä takana lietteen vastaanottosäiliö ja oikealla jälkikaasuallas kaasukupuineen.

Mädätysprosessi
Juvan Biosonilla on märkämädätysprosessi, jonka syötteet valitaan niin, että mädätysjäännös on sopivaa luomupeltojen lannoitukseen.

Laitos pystyy käsittelemään syötteitä enintään 19 500 tonnia vuodessa.

Reaktorista poistuva liete jälkihygienisoidaan kuumentamalla liete 70 asteeseen mädätysprosessin jälkeen. Hygienisointi tarvitaan koska syötteinä käytetään myös muita kuin suoraan maatiloilta tulevia syötteitä.

Kiinteän massan vastaanottokuilu ja hygienisointiyksikön rakennus.

Lämpöä ja sähköä 

Tehokas kaasugeneraattori tuottaa raakakaasusta sähköä ja lämpöä puutarhalle.

CHP- kontti sijaitsee puutarhalla n. 300 m kaasulaitokselta. Laitoksen oma energiantarve, reaktorin lämmitys ja hygienisointi, tuotetaan myös omalla biokaasulla.

Lisätietoa biokaasuntuotannosta sekä Biosonin toiminnasta videolla.